• Коригування
Ввод кодів та найменувань видів оплат. Види оплат до120 – це нарахування, а види оплат більше(рівно) 120 - утримання . При цьому найменування виду оплати в дужках обов’язкове – це те що буде друкуватись у вихідних документах.
  • Друк
Вивід на друк довідника видів оплат (перехід між вікнами Alt+Tab).