Logic Land Зарплата - розрахунок заробітної плати онлайн

Система для ведення обліку заробітної плати Logic Land Зарплата віднині пропонується для використання у режимі SaaS.

SaaS (Software as а service) — це модель пропозиції програмного забезпечення споживачеві, при якій постачальник розробляє програмну систему, самостійно розміщує та керує нею забезпечуючи можливість використання замовниками через інтернет. Замовники платять не за володіння програмним забезпеченням як таким, а за його використання.

Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2013 році

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Постанова правління 
                   Пенсійного фонду України 
                   10.12.2012 N 24-1 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   27 грудня 2012 р. 
                   за N 2204/22516 
 

               ЗМІНИ 
         до Порядку формування та подання 
      страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

У жовтні 2012 року в Україні зросли мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і пенсія

В Україні з 1 жовтня 2012 р., у відповідності зі статтею 13 державного бюджету України на поточний рік, мінімальна заробітна плата в місячному розмірі збільшиться на 16 грн і складе 1118 грн.

Крім того, мінімальна зарплата з 1 грудня 2012 р. складе 1134 грн, а розмір погодинної оплати праці з 1 жовтня - 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

Також з сьогоднішнього дня, згідно зі ст. 12 державного бюджету на 2012 р., збільшується на 16 грн і прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - до 1060 грн.

Закон України Про зайнятість населення, редакція від 13.06.2012

З А К О Н У К Р А Ї Н И 

           Про зайнятість населення 

   { Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст.170 } 

 { Вводиться в дію Постановою ВР 
  N 804-XII ( 804-12 ) від 01.03.91, ВВР, 1991, N 14, ст.171 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
 N 1993-XII ( 1993-12 ) від 18.12.91, ВВР, 1992, N 12, ст.169 
 N 2787-XII ( 2787-12 ) від 17.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст. 3 
 N 206/94-ВР ( 206/94-ВР ) від 14.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.408 
 N 498/95-ВР ( 498/95-ВР ) від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11 

Постанова від 8 грудня 2009 р. N 1332 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1332
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1266

Закон України № 1027-VI Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату заробітньої плати

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності
за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату
заробітної плати, стипендії, пенсії
чи інших встановлених законом виплат

Закон України № 2464-VІ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: