Додана можливість формування звітності по нарахованій заробітній платі в розрізі основної та додаткової категорій.
Для забезпечення цієї можливості Вам необхідно:

  • завести довідники категорій ( працівники ,категорії робітників )
  • в довіднику працюючих проставити кожному працюючому відповідні категорії