З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності
за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату
заробітної плати, стипендії, пенсії
чи інших встановлених законом виплат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.368 )

З метою підвищення рівня соціального захисту трудових прав
громадян, гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) частину першу статті 41 викласти в такій редакції:
"Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій,
заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші
порушення вимог законодавства про працю -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) абзац другий статті 188-6 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) абзаци другий і третій частини другої статті 230-1
викласти в такій редакції:
"державні інспектори праці територіальних органів - штраф до
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Головний державний інспектор праці України, його заступники;
головні державні інспектори праці територіальних органів, їх
заступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням
законодавства про працю - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
2. У статті 175 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії,
пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як
за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи
або організації незалежно від форми власності чи громадянином -
суб'єктом підприємницької діяльності, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років";
2) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"карається штрафом від тисячі до півтори тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1027-VI

Джерело: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1027-17