• Коригування
При вході в довідник підказка для роботи з довідником висвічується внизу екрана. F8 – введення нового працівника.
Код працюючого - перші символи це код підрозділу (всього 7 символів), далі номер по-порядку (наприклад, у01 001,у01 002, …)
Прізвище, ім’я, по-батькові – повністю.
Професія (посада) – скорочено.
Шифр затрат – основний рахунок (за замовчуванням) на який буде заноситись зарплата цього працівника.
Вид діяльності – основний вид діяльності (за замовчуванням), згідно довідника видів діяльності, якщо такий є. В противному випадку пробіл.
Оклад або тариф – це основний оклад або тариф, який автоматично буде проставлятися при розмітці табелю в колонках оклад, тариф (перший вхід в режим заробіток почасово в даному звітному періоді).
Дата початку стажу – дата початку трудових відносин.
Базовий місяць індексації – базовий місяць індексації, який використовується при розрахунку індексації в режимі індексація зарплати.
Дата звільнення – дата закінчення трудових відносин (Примітка: повинна бути обов’язково проставлена до розрахунку прибуткового податку, оскільки це впливає на розмір соціальної пільги – в місяці звільнення соціальна пільга відсутня)
№ особової картки – проставляється автоматично. Цей номер повинен обов’язково відповідати коду працюючого в довіднику Співробітники підсистеми БУХОБЛІК.
Сумісник – 0 – ні, 1 – так.
Стать – чоловік – 0, жінка – 1.
Постійний – постійний – 0.
Категорія – категорія працівника згідно довідника КАТЕГОРІЙ. Якщо категорія по працівнику не вказана, то його зарплата не попаде у вихідну форму зведена по категоріям, як наслідок кінцева сума по підприємству в зведеній по видам оплат не буде рівною кінцевій сумі в зведеній по категоріям.
Наявність трудової книжки – 1 – так, 0 – ні. (Використовується в щомісячній персоніфікації).
Служба – код служби згідно довідника СЛУЖБ (якщо такий є).
Ідентифікаційний код – ідентифікаційний код згідно картки фізичної особи – платника податків.
Табельна категорія – табельна категорія працівника згідно якого визначається норма днів/годин при розрахунку по табелю (режим заробіток почасово / норма робочих днів і годин)
Тип розрахунку – 0 – по днях, 1 – по годинах. Використовується при розрахунку по табелю незалежно від вибору типу розрахунку в режимі заробіток почасово / розрахунок заробітку по підрозділу.
Банк – код банку згідно довідника банків. Використовується в тому випадку, якщо працівник одержує заробітну плату не в касі підприємства, а через банк.
Номер картрахунку – номер картрахунку у відповідному банку або *.
  • Надбавки до окладів (тарифів)
Довідник надбавок(тарифів) до окладів. Якщо працівник одержує щомісячну надбавку до окладу, то його необхідно завести в цей довідник. При первинному формуванні табелю ці дані автоматично потрапляють в нього. Через F8 – вводимо код працюючого (Tab – вихід на довідник працюючих), код виду оплати відповідної надбавки (Tab – вихід на довідник видів оплат). Мають місце два варіанти розрахунку: процент надбавки, сума надбавки. Процент надбавки – це процент до величини окладу вказаного в довіднику працюючого в розрахунку на фактично відроблений час, сума надбавки – це вказана в цьому довіднику сума в розрахунку на фактично відроблений час.
  • Спецстаж
Цей довідник використовується при заповненні даних в щомісячній персоніфікації.
  • Підстави для спецстажу
Цей довідник заповнюється згідно підстав для пільг страхувальника.
  • Категорії працівників
Згідно цього довідника формується зведена відомість по категоріях. Відповідно коди категорій повинні бути проставлені в довіднику працюючих в колонці категорія.
  • Додаткові відомості
Тут вводяться працівник які є: інвалідами (використовується при одержанні нарахувань на зарплату в пенсійний фонд (33,2% або 4%), працюють за договорами ЦПХ (використовується при одержанні нарахувань на зарплату фонд зайнятості 2,2%), пенсіонер.
  • Друк списку
  • Скорочений друк
  • Розгорнутий друк
Вивід на друк довідника працюючих. Переходимо між запитами по клавіші Enter. (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку довідника).