При виборі цього пункту меню і натисканні клавіші Enter відкривається особиста картка. В особистій картці коригування та введення даних не можливе (сюди дані потрапляють після введення та опрацювання документів, що розміщені далі). Тут ви можете лише переглянути дані по конкретному працівнику. Для перегляду даних по працівнику слід натиснути клавішу Tab, далі вказати табельний номер або ще раз натиснути клавішу Таb для виходу на довідник працюючих.
У верхньому рядку вказується розрахунковий місяць, сьогоднішня дата, день.
У другому рядку табельний номер працівника, прізвище, ім’я, по-батькові, професія із довідника працюючих.
Третій рядок – місяць на початок якого показано сальдо на початок періоду, скільки видано на руки в попередньому місяці та суму залишку на початок періоду.
Четвертий рядок – назви колонок.
П’ятий рядок – інформаційний рядок. При переміщенні по рядках таблиці, в цьому рядку виводиться інформація з якого джерела ця сума потрапила в особисту картку.
Далі у вигляді таблиці виводиться перелік видів оплат, сум, кількості днів, годин, шифри затрат, назви видів оплат. Переміщуватись по таблиці можна за допомогою стрілок вверх(вниз).
Другий рядок знизу – це наступні суми: нараховано цьому місяці, утримано в цьому місяці, сальдо на кінець періоду.
Останній рядок – це рядок-підказка.
Для гортання даних по місяцях по одному співробітнику потрібно за допомогою стрілки вверх зупинитись на реквізиті «На руки», потім за допомогою клавіші PgUp – місяць назад, PgDn – місяць вперед рухатись помісячно.