Розрахунок обов'язкових утримань із заробітної плати проводимо в режимі (внески (пенсійний, соцстрах)). Перед розрахунком потрібно зробити відповідні налаштування.
 • Перелік внесків (податків).
Через F8 вводимо перелік внесків. Код виду оплати з довідника видів оплат.
 • Загальні настройки.
 1. Настройка граф.
Допоміжна таблиця для друку вихідної форми — зведена по шифрам витрат. Рядок в таблиці — це затратний рахунок і процент відрахувань в відповідні фонди.
 1. Ліміт нарахувань.
Число, що повинне бути рівне 15-и прожитковим мінімумам (тобто границя до якої нараховуються і утримуються податки. Значення періодичне.
 1. Види оплат, що не лімітуються (для пенсійного).
Рядок, в якому через пробіл вказуються коди видів оплат нарахувань (з довідника видів оплат), з яких не утримується і на які не нараховуються внески до пенсійного фонду.
 1. Види оплат, що не лімітуються (інші фонди)
Рядок, в якому через пробіл вказуються коди видів оплат нарахувань (з довідника видів оплат), з яких не утримується і на які не нараховуються внески до фонду зайнятості, соцстраху.
 1. Вид оплати для лікарняних за рахунок соцстраху.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Вид оплати для лікарняних за рахунок підприємства.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Види оплат для цивільно-правових договорів.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Вид оплати для пенсійного фонду.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Вид оплати для соцстраху.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Вид оплати для безробіття.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Вид оплати для профспілкових внесків.
Число — код виду оплати з довідника видів оплат.
 1. Процент на резерв відпускних.
Вказується процент, який буде застосований до нарахованих відпускних. Цю суму при формуванні проводок, які в подальшому будуть завантажені в бухоблік, буде віднесено на резерв відпускних (рахунок 471).
 1. Відрахування на рахунок 652 рознести на затратні рахунки.
1 - лікарняні за рахунок соцстраху будуть рознесені на затратний рахунок (шифр затрат по працівнику з довідника працюючих), 0 - лікарняні за рахунок соцстраху будуть рознесені на рахунок 652.
 1. Для фондів (крім пенс) сумісників брати (0-ні)
Нарахування на зарплату сумісників робити: 1- так, 0 - ні.
 
 • Настройки по внесках.
Для кожного внеску із запропонованого списку робимо налаштування.
 1. Список платників внесків.
За замовчуванням при вводі нового працівника з нього будуть утримуватись всі внески. Якщо це не так (наприклад, профспілковий внесок), то через F8 заносимо в цей список цього працівника. В колонці процент ставимо 0. (Примітка: внески в пенсійний фонд та соцстрах утримуються з усіх працівників).
 1. З яких нарахувань утримувати.
Рядок, в якому через пробіл вказуємо ті види нарахувань з яких утримуються внески. (Примітка: має значення лише для профспілкових внесків та внесків у фонд зайнятості).
 1. Копійки.
Вибираємо із запропонованого списку: залишити, заокруглити, відкинути.
 1. Утримувати з місяця.
Вказуємо 0 — розрахунковий місяць.
 1. Таблиця розрахунків.
Вводимо таблицю згідно якої будуть розраховуватись внески. Ця таблиця прив'язана до відповідного розрахункового місяця. При переході на наступний розрахунковий місяць ця таблиця повинна автоматично переноситись. Вносимо зміни у випадку зміни законодавства щодо процента утримуваного податку та прожиткового мінімуму.
 • З якого місяця повний перерахунок.
Вказати місяць, починаючи з якого буде проводитись повний перерахунок податків.
 • З якого місяця збирати дані помісячно.
Вказати місяць, починаючи з якого будуть збиратися суми нарахувань і утримань для розрахунку.
Після зроблених налаштувань переходимо до розрахунку.
 • Розрахунок.
Проводиться розрахунок по всім внескам із переліку внесків. Потрібно бути уважним до повідомлень, які видаються в процесі розрахунку (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку повідомлень). Повідомлення виводиться, якщо не були зроблені всі налаштування, або не вірно зашифровано нарахування.
 • Коригування списку.
В цьому режимі можна переглянути отримані розрахунки по кожному працівнику в розрізі внесків.
 • Друк довідки.
Із запропонованого списку вибрати відповідний внесок і вивести його розрахунок на друк (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку розрахунку).
 
При виході з режиму дані про утримані внески автоматично заносяться в особисту картку.