Розрахунок прибуткового податку із заробітної плати проводимо в режимі прибутковий податок (повний перерахунок). Перед розрахунком потрібно зробити відповідні налаштування.

  • Таблиці розрахунку податку.
За відповідний розрахунковий місяць слід заповнити Таблицю 1. При переході на наступний розрахунковий місяць ця таблиця повинна автоматично переноситись. Вносимо зміни у випадку зміни законодавства щодо процента утримуваного податку.
  • З якого місяця повний перерахунок.
Вказуємо місяць з якого буде робитись повний перерахунок податку.
  • Податки утримувати.
Із запропонованого переліку режимів обираємо режим - поточний+майбутній (майбутній для відпускних майбутнього періоду).
  • З яких нарахувань утримувати.
На екран виводиться довідник видів оплат, де в колонці податок ставимо 1, якщо з цього нарахування утримується прибутковий податок, 0 - якщо ні. В колонці не впливає на соціальну пільгу навпроти кодів видів оплат по цивільно-правових договорах ставимо 1. Це означає, що з нарахувань по цьому виду оплати буде братися лише прибутковий та внесок у пенсійний фонд.
  • Кількість мінімальних ставок.
Якщо працівник користується податковою соціальною пільгою, то в даній таблиці в колонці пільга основна проставляємо 1 (додаткова пільга - 0). Якщо працівник користується підвищеною податковою соціальною пільгою, то в колонці пільга основна проставляємо 1, а в колонці додаткова пільга проставляємо відповідно 150%(200%). Якщо працівник відноситься до тієї категорії платників податку, що користується пільгою на себе і на кожну дитину (це самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник), або один з батьків, що має 3-х і більше дітей до 18-и років), то в колонці пільга основна проставляємо 2, а в колонці додаткова пільга число, що дорівнює кількості дітей помноженої на величину процента (наприклад, 300(400)).
В колонці додатково оподатковувана сума вказується сума, на яку нараховується прибутковий податок, але в фонд оплати праці ця сума не входить.
  • Мінімальна зарплата.
В цьому режимі на початок звітного року вносимо зміни, згідно Закону про Державний бюджет України. Тут вказуємо розмір мінімальної зарплати, що діє на початок року, розмір границі дії соціальної пільги (що дорівнює розміру прожиткового мінімуму, що діє на початок року, помноженого на коефіцієнт 1,4 і округленого до десятків) і розмір податкової соціальної пільги (соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати, що діє на початок року) .

Після зроблених налаштувань переходимо до розрахунку.
 

  • Розрахунок податку по підрозділу.
Проводиться сам розрахунок, при чому всі попередні розрахунки анулюються.
  • Перегляд\коригування сум.
В цьому режимі можемо переглянути одержані розрахунки по кожному працівнику.
 
При виході з режиму дані про розрахований прибутковий податок автоматично заносяться в особисту картку.