1. Друк розрахункових листків.
Формування та вивід на друк розрахункових листків. Можна друкувати по підрозділу, окремому працівнику, або вибірково із запропонованого списку (фільтр: друкувати всіх працівників підрозділу - ні) . Рухаючись по списку працівників через Enter (вибір/відмова) здійснюємо вибірку. Esc — вихід з вибірки (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку розрахункових листків).
 
 1. Зведена по видах оплат.
Формування та друк зведеної відомості по видам оплат.
- за поточний місяць.
За поточний місяць в розрізі:
- підрозділів.

Вказати підрозділи для друку за допомогою клавіші Ins (вибір/відмова). Підказка внизу екрану. Вказуємо кількість граф у формі та довжину коду підрозділу. Зауважимо, що довжина коду підрозділу дорівнює кількості знаків коду підрозділу з довідника підрозділів (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми).

- категорій.
Перед заповненням цієї форми необхідно в довіднику працюючих в колонці категорія проставити по кожному співробітнику код категорії з довідника категорій (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми).
- шифрів витрат.
Формування та друк форми згідно шифрів витрат (перехід між вікнами Alt+Tab
для перегляду та друку форми).
- шифру витрат по працівниках.
Формування та друк форми по видам оплати та шифрам затрат в розрізі
працівників (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми).
- за період.

Вказавши діапазон дат можна одержати вихідні форми у розрізі: підрозділів
категорій (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми).

 
 1. Зведена по категоріях.
Зведену по категоріях (тип3) можна одержати лише після формування проводок. Налаштування беруться з режиму внески /загальні настройки. Друк (перехід між вікнами Alt+Tab). Після формування звіту можна переглянути бази нарахувань для пенсійного та інших фондів в розрізі працівників.
 
 1. Розподіл за розмірами і жінками.
Формування вихідної форми для статистики, де всю нараховану зарплату можна розкласти по діапазонам. Для цього потрібно заповнити довідник діапазонів сум. Потім зайти в режим формування відомості. Одержимо таблицю: діапазон сум, кількість працюючих, нарахування (перехід між вікнами Alt+Tab).
 
 1. За видами оплати за звітній рік.

Формування довідки по вказаному виду оплати в розрізі працівників за звітній рік
(перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми).
 

 1. По працівнику за звітній рік.
Формування довідки про заробітну плату по вказаному працівнику в розрізі видів оплат за звітний рік. Вказати код працюючого (Tab-вибір з довідника працюючих). Перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми.
 
 1. По працівнику в розрізі видів оплат.
Формування відомості по нарахуваннях і утриманнях в розрізі працівників у вигляді таблиці. Рядок таблиці: код працюючого, ПІБ, сальдо на початок місяця, нарахування по видах оплат, всього нараховано, утримання по видах оплат, всього утримано, сальдо на кінець місяця. Перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми.
 
 1. Відроблені дні та години.

Формування вихідної форми для статистики. Відомість відроблених днів і годин по працівниках та категоріях. Попередньо необхідно задати діапазон дат: вкажіть початковий місяць, вкажіть кінцевий місяць, а також у вигляді рядка через пробіл перелік видів оплат — види оплат для відомості, по яким будуть збиратися дні і години. Перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку форми.
 

 1. Заборгованість по виплаті зарплати.

 

 1. Заповнити факт виплати в касі.
Якщо виплата відбувається в цьому звітному періоді, то можемо заповнити відомість на виплату зарплати через касу. Виплата може проводитись в трьох режимах: сумою «до видачі» - сальдо на кінець періоду по працівнику, автоматично сумою — стала величина для всіх працівників, % суми «до видачі». Переглянути і надрукувати цю відомість можна в режимі платіжна відомість за другу половину місяця.
 
 1. Коригувати факт виплати в касі.
Перегляд та коригування виплаченої через касу суми. У вигляді таблиці по кожному працівнику виводиться сума до видачі на кінець звітного періоду (сальдо) і сума, яку видаємо на руки.
 
 1. Платіжна відомість за другу половину місяця.
Перегляд та друк платіжної відомості в касу (перехід між вікнами Alt+Tab).
 
 1. Відомість за алфавітом.
Якщо виплата відбувається через банк, то в цьому режимі формуємо суми, списки до перерахування. Зауважимо, що попередньо в довіднику працюючих по тих співробітниках, що одержують зарплату через банк, повинні бути заповнені дані про банк (код банку із довідника банків) та номер картрахунку (якщо є, то значення до 16-и символів, якщо немає, то *). Порядок роботи:
- перелік відомостей. Через F8 вказуємо порядковий номер відомості.
- формування відомості:
а) По сальдо.
Ліміт «Всього» - сума, що не менша за суму до видачі (наприклад, 999999)
Копійки - як проводиться виплата: копійки залишити, заокруглити, відкинути.
% виплати - число (наприклад, 100%).
сальдо на початок - місяць, рік на початок якого буде збиратись сальдо.
Вибирати - відбір працівників з довідника працюючих: всіх, з картрахунками, без картрахунків.
Починаючи з ... - вибираємо з довідника працюючих працюючого, починаючи з якого будемо формувати список.
б) По списку .

Відомість до видачі можна сформувати за даними із будь-якого списку із
переліку документів інші нарахування і утримання. Для цього цей список
потрібно вибрати за допомогою стрілки вверх(вниз) із запропонованого
переліку.

в) По сальдо + виплата 13-ї зарплати.

- коригування відомості. Перегляд та коригування сформованих даних.
- друк відомості.
а) Звичайна відомість.
Вказуємо код банку. Далі Enter. Перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та
друку відомості.
б) Зведена для банку.
- настройка. Вказуємо .dbf - файл. Шлях та ім'я файла куди будуть записуватись дані.
- код банку — код банку з довідника банків.
- друк відомості. Перегляд та друк зведеної відомості по банку (перехід між вікнами Alt+Tab).
- запис в .dbf - файл. Запис даних для банку в файл, який вказаний в настройках.
- отримати файл .dbf з термінала. Якщо користувач працює в термінальному режимі, то в цьому режимі відбувається передача даних з сервера на локальний комп'ютер.
- запис в особові карточки.
В цьому режимі дані із відомості заносяться в особисту карточку. При вході вказуємо код виду оплати, з довідника видів оплат, на який будуть розноситись суми з відомості.