Для цього входимо в режим заробіток почасово. При першому вході в цей режим розмічається табель на основі даних із довідника працюючих.

  • Норма робочих днів і годин
Згідно табельної категорії проставляємо норму робочих днів і годин. (Примітка: в довіднику працюючих в колонці табельна категорія проставляється код табельної категорії для кожного окремо взятого працівника згідно якого буде проводитись розрахунок по табелю).
  • Попереднє заповнення днів і годин
Автоматичне заповнення днів і годин як по окремо взятому підрозділу (наприклад, код підрозділу у01) так і по всьому підприємству (код підрозділу – пробіл). Вибір режиму через Enter, відмова Esc.
  • Коригування/заповнення списку
Проставляються фактично відроблені дні і години по працюючому. При цьому, якщо по працівнику є декілька рядків, то кількість днів і годин по факту проставляється по кожному виду оплати. При необхідності можна змінити оклад, тариф, процент, затратний рахунок тільки на цей конкретний розрахунковий період.
  • Розрахунок заробітку в підрозділі
Розрахунок заробітку по табелю. Можна розраховувати як по окремо взятому підрозділу (наприклад, код підрозділу у01) так і по всьому підприємству (код підрозділу – пробіл). Розрахунок може здійснюватись як згідно днів (0), так і згідно годин (1). (Примітка: якщо в довіднику працюючих в колонці тип розрахунку проставлено 0 чи1, то пріоритетним є те, що виставлено в довіднику працюючих)
  • Автоматичне заповнення шифрів витрат
Можна вказати шифр витрат та код діяльності по вибраним фільтрам.
  • Контрольний друк
Можна вивести на друк список нарахувань заробітку по табелю (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку документу).
  • Нарахування до мінімуму
Якщо нарахована зарплата менше за мінімальну зарплату (що діє згідно законодавства на даний період), то є можливість провести це донарахування.
  • Перестворення списку
Якщо змінилися оклади, тарифи, надбавки, а табель вже сформований, то можна по новому розмітити табель з початковими даними із довідника працюючих (які попередньо були змінені). Увага, якщо вже були проставлені фактично відроблені дні та години, то вони заповнюються нулями.
  • Скопіювати список з минулого місяця
Копіює список із заповненими окладами, тарифами, відробленими годинами та днями з попереднього місяця.

При виході з цього режиму всі дані будуть автоматично рознесені в особисті карточни працівників.