• Перелік списків.
Через F8 вводимо перелік списків. Код – це номер по-порядку, назва довільна, щоб зручно було працювати з цим списком. (Це свого роду зміст) . Тут можна створювати новий список (F8), копіювати (F4), при необхідності вилучати (F2) Увага, перед вилученням списку його початково потрібно очистити, інакше ви можете вилучити лише назву списку, а не самі записи з цього списку.
 • Заповнення/коригування списку.
Із запропонованого переліку списків необхідно за допомогою стрілки вверх (вниз) вибрати необхідний для роботи список і натиснути Enter.
- коригування списку
Заповнення та перегляд у вигляді таблиці даних.
- додавання працівників у списку
Автоматичне додавання працівників у список згідно вказаного фільтру (по підрозділу)
- автоматичне заповнення виду оплати
Вказати підрозділ (пробіл — весь список), далі вказати код виду оплати (Tab-вихід на довідник видів оплат). Цей вид оплати автоматично проставляється по всіх рядках у списку.
- автоматичне заповнення тарифу
Вказати підрозділ (пробіл — весь список), далі у запропонованому рядку через пробіл вводимо коди видів оплат нарахувань із довідника видів оплат по яким буде збиратися сума для розрахунку тарифу. Розрахований тариф автоматично заноситься в список в колонку тариф.
- автоматичне заповнення проценту до тарифу
Вказати підрозділ (пробіл — весь список), далі вказуємо процент нарахування. Дані автоматично заносяться в список в колонку процент.
- автоматичне заповнення кількості годин і днів
Вказати підрозділ (пробіл — весь список), далі вказуємо спосіб заповнення кількості днів/годин:
   1. заданням фіксованої кількості днів і годин.
   2. вибором днів та годин з табеля.
   3. вибором днів та годин з видів оплат.

Ці дані автоматично заносяться в список в колонки години, дні.

- перерахунок сум
По заповненим даним автоматично розраховуються сума (тариф*кількість годин*процент). Дані проставляються в списку в колонці сума.
- автоматичне заповнення місяця оплати
По замовчуванню місяць оплати — це розрахунковий місяць, який можна змінити.
- копіювання даних минулого місяця
Можна копіювати дані зі списків сформованих в попередньому періоді. Для цього потрібно із запропоновано списку за минулий період стрілкою вниз(вверх) вибрати необхідний і нажати клавішу Enter.
- очистка списку
Перед тим як список вилучити із переліку списків, його необхідно очистити.
При виході із режиму відбувається занесення даних зі списку в особисту картку.
 
 • Контрольний друк списку.
З запропонованого переліку списків вибрати потрібний і нажати клавішу Enter (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку списку).

 
6. Інші нарахування і відрахування.
 
Будь-яку бухгалтерську довідку за будь-який період можна завести через інші нарахування і утримання. Це введення будь-якої суми нарахувань(утримань) розрахованої вручну.
Є два режими: списки постійні для місяців і списки на поточний розрахунковий місяць. Різниця між ними та, що одні списки ви можете створити на довгостроковий період, а потім щомісячно переносити вже раніше сформований список в поточний розрахунковий місяць. Де цей список буде доопрацьовуватись, а при виході з нього дані будуть автоматично заноситись в особисту картку. Послідовність роботи зі списками в поточному розрахунковому місяці:
 

 • Перелік списків
При вході в цей режим ми через F8 вводимо код документу та назву документу. Код – це номер по-порядку, назва довільна, щоб зручно було працювати з цим документом. (Це свого роду зміст) . Тут можна створювати новий документ (F8), копіювати (F4), при необхідності вилучати (F2) Увага, перед вилученням документу його початково потрібно очистити, інакше ви можете вилучити лише назву документа, а не самі записи з цього документу.
 
 • Заповнення/коригування списку
Із запропонованого списку документів необхідно за допомогою стрілки вверх (вниз) вибрати необхідний для роботи документ і натиснути Enter.
З’явиться допоміжне меню, де будуть розписані функції для роботи з документом. Основна – коригування списку. При натисканні Enter відкриється сам документ. Через F8 можемо ввести новий запис. Вводимо код працюючого (Tab – вихід на довідник працюючих), код виду оплати (Tab – вихід на довідник видів оплат). Заповнюємо кількість днів, годин, суму нарахування або утримання. Важливо, при вводі видів оплат по яким збираються дні(години) для розрахунку середньої зарплати лікарняних, дні і години вводити лише при необхідності, щоб потому не було подвоєнь. Суму «червону» вводимо із знаком «-». Місяць оплати - це місяць за який здійснено перерахунок. Шифр затрат, вид діяльності – вводимо рахунок та код виду діяльності згідно відповідних довідників.

Допоміжні функції:

 1. Додавання працівників у список
Автоматичне додавання працівників у список згідно вказаного фільтру (по підрозділу)
 1. Автоматичне заповнення виду оплати
 2. Автоматичне заповнення шифру затрат
 3. Автоматичне заповнення виду діяльності
 4. Автоматичне заповнення сум
 5. Автоматичне заповнення кількості днів
 6. Автоматичне заповнення кількості годин
 7. Автоматичне заповнення місяця оплати
Ці всі функції однотипні: по вказаному фільтру (якщо фільтр не вказаний – то по всьому списку) заповнюємо відповідні дані.
 1. Очистка списку.
Перед тим як список вилучити із переліку списків, його необхідно очистити.
 

При виході з цього режиму відбудеться автоматичне рознесення даних опрацьованого списку в розрахункові листки.
На основі сформованих списків можна зробити

 • Контрольний друк списку
 • Друк відомості по списку
Для цього необхідно із запропонованого списку документів за допомогою стрілочки вверх (вниз) вибрати відповідний документ і натиснути Enter (перехід між вікнами Alt+Tab для перегляду та друку документа).